လိပ်ပြာအဆို့ရှင်ပျက်ကွက်မှု၏အကြောင်းရင်းများ

2021-03-19

လိပ်ပြာအဆို့ရှင်ပျက်ခြင်း၏အကြောင်းရင်းများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -

၁။ လိပ်ပြာပန်းကန်ပြားနှင့်တံဆိပ်ခတ်ထားသောမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးရှိသည်။

၂။ လိပ်ပြာပန်းကန်နှင့်တံဆိပ်ခတ်ထားသောမျက်နှာပြင်၏ပိတ်ခြင်းသည်တသမတ်တည်းမဟုတ်ပါ;

၃။ ထွက်ပေါက်ဘက်ခြမ်းရှိအနားကွပ်များအားလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီညီညွတ်မျှတမှုမရှိခြင်း၊